Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Η OWLnFOX συνεργάζεται με έμπειρους δικηγόρους, προκειμένου να παρέχει πλήρη κι άμεση νομική κάλυψη & εκπροσώπηση. Σε κάθε επαφή με την εταιρεία μας ο πελάτης έχει άμεσα και την άποψη εξειδικευμένου δικηγόρου. Μεγάλο πλεονέκτημα, πέρα από το μειωμένο κόστος, είναι ότι ο δικηγόρος σε κάθε ενέργεια έχει άμεση ενημέρωση και πλήρη γνώση των φορολογικών / οικονομικών / επιχειρηματικών δεδομένων του πελάτη καθώς συνεργάζεται άμεσα με τον λογιστή, τον οικονομικό σύμβουλο κ.λπ. του πελάτη.
  • Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομικά
  • Αστικές / εμπορικές διενέξεις & διεκδικήσεις
  • Ασφαλιστικές διεκδικήσεις
  • Συμφωνητικά / Μισθωτήρια
  • Προστασία Ακίνητης Περιουσίας
  • Διεκδίκηση / Ανάκτηση οφειλών από οργανισμούς & Ιδιώτες