Λογιστικά

Η OWLnFOX διαθέτει έμπειρους λογιστές και φοροτεχνικούς και καλύπτει όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή και άμεση ενημέρωση του πελάτη. Επιπλέον ο πελάτης έχει άμεσα και συνεχώς νομική και οικονομοτεχνική κάλυψη των λογιστικών του υποθέσεων.
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Φορολογική Ανάλυση δήλωσης & υπολογισμός φόρου που προκύπτει
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησης σας
 • Τροποποιητικές Δηλώσεις Παλαιότερων ετών
 • Δηλώσεις Ομογενών – Κατοίκων Εξωτερικών
 • Συνταξιοδοτικά
 • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους φορολογικούς ελέγχους
 • Επιμέλεια και Υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια
 • Ανάληψη όλων των εξωτερικών διεκπεραιώσεων με εφορία, ταμεία, υπουργεία, τράπεζες
 • Φορολογία μεταβιβάσεων Ακινήτων - Κληρονομιών - Δωρεών
 • Μισθωτήρια κάθε είδους