Ρυθμίσεις Δανείων - Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβασεων

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερος δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και λοιπούς οργανισμούς. Παρέχεται νομική κάλυψη σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια ή/και ασφαλιστικών μέτρων

Νόμος 3869 (Κατσέλη) Για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Γίνεται πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις.

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά νοικοκυριό και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης (η οποία αντιστοιχεί το περισσότερο στο 1/5 της αρχικής δόσης) με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ. Επιπλέον μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο.

Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 4 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 4 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται.)

Δάνεια Σε Ελβετικό Φράγκο

Αφορά οικογένειες που πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο θεωρώντας ότι υπόγραψαν δάνειο ενώ στην πραγματικότητα επένδυαν σε επενδυτικό προϊόν με υψηλό ρίσκο & κίνδυνο. Η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή λόγω της ισοτιμίας κυμαίνεται από 30% ως 60%. Για παράδειγμα ένα δάνειο αρχικής αξίας 200 χιλ ευρώ μπορεί να έχει επιβαρυνθεί ως και 80 χιλιάδες ευρώ.

Υπάρχουν ήδη υποθέσεις που έχουν καταλήξει θετικά προς όφελος του δανειολήπτη ενώ δεν προβλέπεται κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ. Στις αποφάσεις το δικαστήριο έκρινε άκυρο και καταχρηστικό το όρο αποπληρωμής του δανείου με βάση την ισοτιμία την ημερομηνία καταβολής της δόσης. Το μεγάλο όφελος για τον πελάτη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή εκταμίευσης του δανείου ενώ συνυπολογίζονται και οι δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί και αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν δοθεί εξαιτίας της ισοτιμίας.

Οι ενέργειες είναι αγωγή & ασφαλιστικά μέτρα (ασφαλιστικά γίνονται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί να καταβάλλει πλέον δόσεις μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου). Η OWLnFOX συνεργάζεται με έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους που έχουν αναλάβει υποθέσεις «ελβετικού» και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές.

Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Η OWLnFOX συνεργάζεται με έμπειρους δικηγόρους, προκειμένου να παρέχει πλήρη κι άμεση νομική κάλυψη & εκπροσώπηση. Σε κάθε επαφή με την εταιρεία μας ο πελάτης έχει άμεσα και την άποψη εξειδικευμένου δικηγόρου. Μεγάλο πλεονέκτημα, πέρα από το μειωμένο κόστος, είναι ότι ο δικηγόρος σε κάθε ενέργεια έχει άμεση ενημέρωση και πλήρη γνώση των φορολογικών / οικονομικών / επιχειρηματικών δεδομένων του πελάτη καθώς συνεργάζεται άμεσα με τον λογιστή, τον οικονομικό σύμβουλο κ.λπ. του πελάτη.
 • Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομικά
 • Αστικές / εμπορικές διενέξεις & διεκδικήσεις
 • Ασφαλιστικές διεκδικήσεις
 • Συμφωνητικά / Μισθωτήρια
 • Προστασία Ακίνητης Περιουσίας
 • Διεκδίκηση / Ανάκτηση οφειλών από οργανισμούς & Ιδιώτες

Λογιστικά

Η OWLnFOX διαθέτει έμπειρους λογιστές και φοροτεχνικούς και καλύπτει όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή και άμεση ενημέρωση του πελάτη. Επιπλέον ο πελάτης έχει άμεσα και συνεχώς νομική και οικονομοτεχνική κάλυψη των λογιστικών του υποθέσεων.
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Φορολογική Ανάλυση δήλωσης & υπολογισμός φόρου που προκύπτει
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησης σας
 • Τροποποιητικές Δηλώσεις Παλαιότερων ετών
 • Δηλώσεις Ομογενών – Κατοίκων Εξωτερικών
 • Συνταξιοδοτικά
 • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους φορολογικούς ελέγχους
 • Επιμέλεια και Υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια
 • Ανάληψη όλων των εξωτερικών διεκπεραιώσεων με εφορία, ταμεία, υπουργεία, τράπεζες
 • Φορολογία μεταβιβάσεων Ακινήτων - Κληρονομιών - Δωρεών
 • Μισθωτήρια κάθε είδους