Επιχειρηματική Ανάκαμψη / Αναδιάρθρωση

Η κάθε πτυχή λειτουργίας της επιχείρησης εξετάζεται αναλυτικά από λογιστική, φοροτεχνική, οικονομική και νομική πλευρά. Βασικό χαρακτηριστικό των πλάνων που εκπονούνται είναι το μικρό κόστος, η πρακτικότητα τους, η άμεση εφαρμογή τους, η μικρή χρονική διάρκεια τους και κυρίως τα γρήγορα αποτελέσματα (quick wins) και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα μεγέθη εταιρειών, από τους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ως τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες.
 • Διαγνωστικός έλεγχος για τα κύρια προβλήματα της εταιρείας.
 • Εξάλειψη φύρας σε ταμείο, αποθήκη παραγωγή.
 • Μείωση Κόστους σε κάθε μεταβλητή της εταιρείας.
 • Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων.
 • Ανάλυση κύριας πελατείας στόχου.
 • Ανάλυση & Σχεδιασμός προιόντος / παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας & παραγωγής.
 • Έλεγχος και επαναδιατύπωση οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων κάθε θέσης εργασίας.
 • Έλεγχος και επαναδιατύπωση διαδικασιών & κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Εξεύρεση & Ανάπτυξη Συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων.
 • Εκπαίδευση Πωλητών.
 • Ανάληψη Εταιρικής Επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών & Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Re-branding