Επιδοτήσεις

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την διερεύνηση για το κατάλληλο τύπου επιδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ, ΤΕΠΥΧ, ΟΑΕΔ, HORIZON, JEREMIE, COSME, Κοινοτικά Προγράμματα κ.λπ.) στο οποίο έχετε την δυνατότητα να ενταχθείτε. Προετοιμάζουμε και καταθέτουμε το επιχειρηματικό πλάνο και τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες. Ενεργούμε σε όλα τα στάδια από την έγκριση και την εκταμίευση ως τον έλεγχο. Γίνεται προβαθμολόγηση του έργου και η κύρια αμοιβή καταβάλλεται μετά την έγκριση και την εκταμίευση.