Έναρξη Επιχειρήσεων

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για το ξεκίνημα της επιχείρησης σας παρέχοντας παράλληλα οικονομοτεχνική & φορολογική μελέτη καθώς και νομική κάλυψη & συμβουλευτική.

• Ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων και διαδικασιών για την έναρξη

• Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας

• Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων

• Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών

• Σύσταση Αλλοδαπών Εταιρειών

• Κοστολόγηση Επένδυσης