Λογιστικά

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας (Β’ & Γ’ κατηγορίας) ή/και την επίβλεψη του λογιστηρίου σας. Είμαστε έμπειροι Οικονομολόγοι, Φοροτεχνικοί και Λογιστές Α’ τάξης και καλύπτουμε όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες, επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή & άμεση ενημέρωση του πελάτη.

Παρέχουμε σημαντικές εκπτώσεις σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ανέργους, υπέργηρους)

Σημαντικό πλεονέκτημα της συνεργασίας με την OWLnFOX για την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων, αποτελεί το γεγονός ότι έχετε σημαντικές εκπτώσεις (ή και δωρεάν) σε υπηρεσίες όπως υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ κ.α.), Ρυθμίσεις οφειλών στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Εξωδικαστικός, Πτώχευση/Εξυγίανση κλπ), Αποτίμηση Εταιρείας, Σύνταξη συμφωνητικών & Καταστατικών,  Κοστολόγηση Επένδυσης, Νομικές / Λογιστικές / Λοιπές Διεκπεραιώσεις με φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα για Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική από συνεργαζόμενους δικηγόρους


Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας

Οργάνωση - επίβλεψη & εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη Ισολογισμών και προσαρτημάτων

Συνεχή Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο


Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων.

Αναλυτικό reporting & monitoring όλων των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών.

Ερωτήματα προς τη Φορολογική Διοίκηση


Έναρξη / Κλείσιμο Εταιρείας

Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών

Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών

Προσαρμογή στα νέα Ελληνικά ή Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Τήρηση - ενημέρωση μητρώου παγίων


Σύνταξη Καταστατικών

Σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών, μισθωτηρίων