Λογιστικά

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας (Β’ & Γ’ κατηγορίας) ή/και την επίβλεψη του λογιστηρίου σας. Είμαστε έμπειροι Οικονομολόγοι, Φοροτεχνικοί και Λογιστές Α’ τάξης και καλύπτουμε όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών για ιδιώτες, επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνέπεια και την συνεχή & άμεση ενημέρωση του πελάτη.

Παρέχουμε σημαντικές εκπτώσεις σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ανέργους, υπέργηρους)

Σημαντικό πλεονέκτημα της συνεργασίας με την OWLnFOX για την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων, αποτελεί το γεγονός ότι έχετε σημαντικές εκπτώσεις (ή και δωρεάν) σε υπηρεσίες όπως υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ κ.α.), Ρυθμίσεις οφειλών στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Εξωδικαστικός, Πτώχευση/Εξυγίανση κλπ), Αποτίμηση Εταιρείας, Σύνταξη συμφωνητικών & Καταστατικών,  Κοστολόγηση Επένδυσης, Νομικές / Λογιστικές / Λοιπές Διεκπεραιώσεις με φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα για Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική από συνεργαζόμενους δικηγόρους


Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας

Οργάνωση - επίβλεψη & εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη Ισολογισμών και προσαρτημάτων

Συνεχή Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο


Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων.

Αναλυτικό reporting & monitoring όλων των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών.

Ερωτήματα προς τη Φορολογική Διοίκηση


Έναρξη / Κλείσιμο Εταιρείας

Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών

Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών

Προσαρμογή στα νέα Ελληνικά ή Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Τήρηση - ενημέρωση μητρώου παγίων


Σύνταξη Καταστατικών

Σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών, μισθωτηρίων

Φοροτεχνικά

Οι δηλώσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αναλύονται φορολογικά προκειμένου να υπάρχει προ-υπολογισμός της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα φορολογικά και άλλα βάρη (ΦΠΑ, ταμεία κλπ) και τα αποτελέσματα χρήσης προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά μήνα ώστε ο πελάτης να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος για το κλείσιμο της χρονιάς. Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και την υποστήριξη προσφυγών στα φορολογικά δικαστήρια.

Φοροτεχνική ανάλυση & σχεδιασμός

Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους φορολογικούς ελέγχους

Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια

Δυνατότητα Διαρκούς Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής από συνεργαζόμενους δικηγόρους

Εργατικά / Μισθοδοσία

Η OWLnFOX παρέχει πλήρη κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε την τήρηση και την μηχανοργάνωση καθώς και τη διαχείριση προσλήψεων και αποχωρήσεων/απολύσεων. Οι  συνεργαζόμενοι δικηγόροι, παρέχουν νομική κάλυψη και συμβουλευτική σε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Παρεμβαίνουμε και σε θέματα εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις και παύσεις δραστηριότητας.

• Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας

• Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας

• Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών

• Αξιολόγηση προσωπικού, αναδιατύπωση οργανογράμματος & διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

• Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων.

• Δυνατότητα Διαρκούς Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής από συνεργαζόμενους δικηγόρους

Έναρξη Επιχείρησης

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για το ξεκίνημα της επιχείρησης σας παρέχοντας παράλληλα οικονομοτεχνική & φορολογική μελέτη καθώς και νομική κάλυψη & συμβουλευτική.

• Ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων και διαδικασιών για την έναρξη

• Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας

• Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων

• Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών

• Σύσταση Αλλοδαπών Εταιρειών

• Κοστολόγηση Επένδυσης

• Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής

• Δυνατότητα Διαρκούς Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής από συνεργαζόμενους δικηγόρους

Ρυθμίσεις Δανείων

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερος δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία και λοιπούς οργανισμούς. Αξιοποιούμε όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Εξωδικαστικός, Πτώχευση / Εξυγίανση, Νόμος Κατσέλη, Κώδικας Δεοντολογίας κλπ). Προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις ρεαλιστικές, εφικτές αλλά και ευέλικτες. Έχουμε αναλάβει και επιτελέσει με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη, δεκάδες υποθέσεις Νόμου Κατσέλη, Εξωδικαστικού, Πτώχευσης, Ρυθμίσεων με Τράπεζες, Ελβετικού Φράγκου. 

Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε όλες τις διεκπεραιώσεις με εφορίες, ταμεία, τράπεζες, δημόσιο και άλλους οργανισμούς.

Επιδοτήσεις

Η OWLnFOX σας ενημερώνει διαρκώς για τις δυνατότητες ένταξης της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός, HORIZON κλπ) και αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες (υποβολή φακέλου, παρακολούθηση έργου). Κάνουμε προβαθμολόγηση της αίτησης προκειμένου να γνωρίζετε τις πιθανότητες ένταξης σας και να μην προβείτε άσκοπα στα έξοδα κατάθεσης φακέλου. Μέχρι στιγμής τα πλάνα της OWLnFOX που υποβλήθηκαν για τα ΕΣΠΑ & τον Α κύκλου του Επενδυτικού, έχουν βαθμολογηθεί με μέσο όρο 9,1 και έχουν επιδοτηθεί όλοι οι πελάτες που είχαν βάσιμες πιθανότητες